01/10/2023 5:27 μμ

Νέες προσλήψεις στον Δήμο Σπάτων – Αρτέμιδος

Δες όλες τις λεπτομέρειες για να συμπληρώεις την αιτησή σου


Ο Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα πέντε (35) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Σπάτων – Αρτέμιδος, και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια

ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Σχολικών Μονάδων – 35  άτομα

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν μόνο την συνημμένη αίτηση της υπ΄ αριθ. πρωτ. 24405/07-08-2023 ανακοίνωσης και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: tmhma_prosopikou@spata-artemis.gr.

Μαζί με την αίτηση υποβάλλονται υποχρεωτικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη των προσόντων, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας. Διόρθωση ή συμπλήρωση των αιτήσεων καθώς και αντικατάσταση ή κατάθεση επιπλέον δικαιολογητικών, επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής .

Η αίτηση συμμετοχής, που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές Επισημαίνεται ότι : σύμφωνα με το νέο Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων

(ΕΕ) 2016/79 γνωστό και ως GDPR, που ετέθη σε εφαρμογή τον Μάιο 2018 , καθιερώνεται ενιαίο νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σε όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε. Για το λόγο αυτό , η συμμετοχή των υποψηφίων στη διαδικασία πρόσληψης με την οικειοθελή υποβολή αίτησης με τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά προς το Φορέα , συνεπάγεται τη συναίνεση του υποψηφίου για τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν , καθώς και για την ασφαλή διατήρηση τους σε αρχείο (φυσικό ή ψηφιακό) για συγκεκριμένο σκοπό και για όσο χρόνο απαιτείται , προκειμένου να ολοκληρωθούν οι νόμιμες διαδικασίες πρόσληψης .

Οι φορείς οφείλουν να προστατεύουν τα προσωπικά στοιχεία των υποψηφίων από τυχόν υποκλοπή προκειμένου να επιτυγχάνεται η ασφαλής επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα . Οι υποψήφιοι διατηρούν το δικαίωμα ανάκλησης της συναίνεσης τους ανά πάσα στιγμή και κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης προς το Φορέα

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) εργάσιμες ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης της ανακοίνωσης στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος (08-08-2023), ήτοι από 09-08-2023 έως και 23-08-2023. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει µε την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι κατά το νόμο εξαιρετέα (δημόσια αργία ή μη εργάσιμη) τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Δείτε τα απαραίτητα δικαιολογητικά 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ-ΦΕΚ-3327

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

Διαβάστε τα τελευταία νέα της ανατολικής Αττικής μόνο στο anatolika24.gr.

Αφήστε ένα Σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *