17/07/2024 1:25 μμ

Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Ελλάδα: ΑΕΠ β’ τριμήνου 2022

Οι συνολικές επενδύσεις οι οποίες απαρτίζουν το 13,06% του ΑΕΠ αυξήθηκαν κατά 8,74% στο έτος


Ανακοινώθηκαν από την ΕΛΣΤΑΤ οι επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας κατά την διάρκεια του β’ τριμήνου του 2022. Σύμφωνα με τα στοιχεία, το εθνικό προϊόν των τεσσάρων προηγούμενων τριμήνων, σε τρέχουσες τιμές ανέρχεται στα 197,4 δις Ευρώ. Σε πραγματικές τιμές του 2015, ανήλθε στο τέλος Ιουνίου στα 187,77 δις Ευρώ, από 184,35 δις στο τέλος Μαρτίου και 172,5 δις τον Ιούνιο του 2021.

Σε ιστορικό πλαίσιο και πάντα σε πραγματικές τιμές, το ΑΕΠ της χώρας βρίσκεται στο επίπεδο του 2012. Σε σχέση δε με το υψηλό των 252 δις του Μαρτίου του 2008, το συνολικό εθνικό προϊόν υπολείπεται ακόμη κατά 18,3%.

Ας συγκεντρωθούμε όμως στην εσωτερική δυναμική του τριμήνου. Το ΑΕΠ της χώρας στην διάρκεια του β’ τριμήνου, σε σύγκριση με αυτό του α΄τριμήνου του 2022 μεγεθύνθηκε κατά 1,23% και σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2021 είναι 7,66% υψηλότερο. Ο ρυθμός μεταβολής ήτανο 6ος ταχύτερους στην ευρωπαϊκή ένωση.

Η ιδιωτική κατανάλωση η οποία αποτελεί το 71,2% του συνολικού ΑΕΠ, μεγεθύνθηκε σε ετήσια βάση κατά 10,97% και σε τριμηνιαία κατά 2,15%.

Η δημόσια δαπάνη με συνεισφορά 19,9% στο ΑΕΠ, μειώθηκε σε ετήσια βάση κατά 1,26%.

Οι συνολικές επενδύσεις οι οποίες απαρτίζουν το 13,06% του ΑΕΠ αυξήθηκαν κατά 8,74% στο έτος. Με λεπτομερέστερη προσέγγιση αυτής της συνιστώσας, παρατηρούμε ότι οι επενδύσεις στον παραδοσιακό στυλοβάτη του ΑΕΠ τις κατοικίες, παρουσίασε διόγκωση 25,34%. Το παραδοσιακά χωλαίνον συστατικό της ελληνικής οικονομίας, ο υποτομέας των επενδύσεων σε μηχανολογικό εξοπλισμό μεγεθύνθηκε με ετήσια μεταβολή 17,15%.

Βελτίωση παρατηρήθηκε στην παραδοσιακά δομική αδυναμία του εμπορικού ελλείμματος. Σε 12μηνη βάση οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 24,25% και οι εισαγωγές κατά 21,3%, με αποτέλεσμα το καθαρό υπόλοιπο εξαγωγών εισαγωγών να αφαιρεί από το συνολικό ΑΕΠ το 5,62% της αξίας του, σε σύγκριση με το 5,89% του προηγούμενου τριμήνου.

Η καλύτερη του αναμενόμενου δυναμική εξέλιξης των πρόσφατων δεδομένων της οικονομικής δραστηριότητας κυρίως λόγω τουρισμού καιη επικείμενη εφαρμογή του ευρωπαϊκού σχεδίου οικονομικής ανάκαμψης, έχουν δημιουργήσει συνθήκες διατηρήσιμης αντιστροφής των μακροχρόνιων πτωτικών τάσεων. Παρά τις δυσμενείς διεθνείς συγκυρίεςκυρίως λόγω της ενεργειακής κρίσης, παραμένουμε αισιόδοξοι για τα επόμενα τρίμηνα. Το 3ο μεγαλύτερο χρέος του κόσμου που κατέχει η χώρα μας, μειώνεται σημαντικά, με την διατήρηση υψηλών ρυθμώνανάπτυξηςκαι την συντήρηση του πληθωρισμού σε υψηλά επίπεδα. Ευελπιστούμε δεσεακόμη περισσότερες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου, προς απόκτηση ισχυρότερης ανταγωνιστικότητας στο σύγχρονο περιβάλλον.

Ευρώπη

Η ισχυρότερη ανάπτυξη στην διάρκεια του β’ τριμήνου, οδήγησε στην επι τα βελτίω αναθεώρηση της τριμηνιαίας μεταβολής του ΑΕΠ στο 0,77% από 0,6%. Παρά τα θετικά στοιχεία, η εντατικοποίηση της ενεργειακής κρίσης μάλλον θα οδηγήσει την ευρωζώνη σε ύφεση.

Με πρωτοφανή σε μέγεθος αύξηση ιστορικής σημασίας του παρεμβατικού της επιτοκίου κατά 0,75% και στα 3 βασικά της επιτόκια, ολοκλήρωσε την συνεδρίασή της η ΕΚΤ και με την διαβεβαίωση ότι θα πρέπει να περιμένουμε και άλλες αυξήσεις δεδομένου του γεγονότος ότι απέχουμε ακόμη αρκετά από το ουδέτερο επιτόκιο. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις ,το κεντρικό σενάριο της κεντρικής τράπεζας προβλέπει υψηλότερο πληθωρισμό, όχι όμως ύφεση.

Γερμανία

Για έκτο συνεχόμενο μήνα υποχώρησαν οι βιομηχανικές παραγγελίες εξ αιτίας της εγχώριας μειωμένης ζήτησης για καταναλωτικά αγαθά. Δυστυχώς οι πρόδρομοι δείκτες δεν παραπέμπουν σε κάποια βελτίωση εξ’ αιτίας της ενεργειακής κρίσης. Για τους ίδιους λόγους υποχώρησε και η βιομηχανική παραγωγή με ιδιαίτερα πληττόμενους κλάδους που διέπονται από ένταση ενέργειας.

Ελλάδα

Μικρή υποχώρηση στο 11,4% από 11,6% προηγουμένως, σημείωσε η αύξηση του δείκτη τιμών καταναλωτού τον Αύγουστο. Στην τελική εικόνα του δείκτη μεγάλη ήταν η επιβάρυνση της στέγασης (31,4%), των μεταφορών (16%) και της διατροφής (13,2%).

Αμερική
ΗΠΑ

Στα 70,6 δις $ περιορίστηκε το εμπορικό έλλειμα από 80,9 δις τον προηγούμενο μήνα και αυξημένο κατά 1,8% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Οι εξαγωγές και οι εισαγωγές ήταν τον Ιούλιο κατά 0,3 και 8,5 δις $ λιγότερες αντίστοιχα.
Καναδάς

Σύμφωνα με τις προσδοκίες έδρασε η κεντρική τράπεζα της χώρας, ανυψώνοντας το παρεμβατικό της επιτόκιο κατά 0,75% στο 3,25%, σε ένα οικονομικό περιβάλλον όπου η ζήτηση είναι υπερβολική, η αγορά εργασίας τεταμένη και οι πιέσεις στις τιμές διευρυνόμενες. Το διευθυντικό συμβούλιο κρίνει ότι η πορεία αύξησης των επιτοκίων θα συνεχιστεί για κάποιο διάστημα ακόμη, προκειμένου να ευθυγραμμιστεί η ζήτηση με την προσφορά και να επιστρέψει ο πληθωρισμός στον στόχο του.

Ασία
Κίνα

Η μειωμένη παγκόσμια ζήτηση ήταν η αιτία για την ετήσια αύξηση των εξαγωγών μόνο κατά 7,1% από 18% τον προηγούμενο μήνα. Μειωμένες ήταν επίσης και οι εισαγωγές εξ αιτίας των εγχώριων δυσχερειών της οικονομικής δραστηριότητας. Το εμπορικό πλεόνασμα της χώρας παρά την υποχώρησή του στα 79,4 $ δις από 101,3 $ δις, συνεχίζει να είναι υψηλότερο αυτού του 2021 κατά 56%.

Στα πλαίσια της περαιτέρω αναμενόμενης υποχώρησης της παγκόσμιας ζήτησης είναι επιτακτική για την χώρα η ενίσχυση των πολιτικών στήριξης της εγχώριας ανάπτυξης.

Μετά από 20 μήνες ο πληθωρισμός με την ένδειξη 2,5% ξεπέρασε το επίπεδο του δείκτη τιμών παραγωγού ο οποίος υποχώρησε στο 2,3%. Και των δύο δεικτών η ανοδική δυναμική έχει αμβλυνθεί αποδιδόμενη κυρίως στην υποχώρηση των τιμών της ενέργειας και την καθυστερημένη ανάκαμψη της δαπάνης για υπηρεσίες. Αυτό το περιβάλλον ευνοεί οπωσδήποτε και την κεντρική τράπεζα της χώρας να συνεχίσει την διευκολυντική της νομισματική πολιτική.
Αυστραλία

Η ανάκαμψη του κλάδου των υπηρεσιών, η ανάληψη των ταξιδιών, η υποχώρηση τα αποταμίευσης των νοικοκυριών και η ενίσχυση των εξαγωγών, ήταν οι μοχλοί της αύξησης του ΑΕΠ κατά 0,9% και 3,6% σε τριμηνιαία και ετήσια βάση αντίστοιχα. Οι πρόσφατες αυξήσεις των παρεμβατικών επιτοκίων όμως, αναμένονται να επιβραδύνουν την ανάπτυξη από τούδε και στο εξής.

Ιαπωνία

Στο 1,4% και 0,86% διαμορφώθηκε η αναθεωρημένη μεταβολή του ΑΕΠ β΄τριμήνου, από 0,92% και 0,05% αντίστοιχα το α’ τρίμηνο.

Market Snapshots
Macro

10 Year Sovereign Bonds

Global Indices

Developed Markets

Emerging Markets

Currencies

Commodities

*Τμήμα Ερευνών HellasFin Α.Ε.Π.Ε.Υ

  • Ο Αλέξανδρος Νικολόπουλος είναι πιστοποιημένος διαχειριστής κεφαλαίων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διαβάστε ακόμη:

Σοκ! Επιτέθηκαν με πέτρες στο σπίτι του Γ.Γ. του Δήμου Σαρωνικού στις 2.30 το πρωί!!!

Θλίψη στη Ραφήνα! “Έφυγε” η Σωτηρία Μαργωμένου

Τους έσπασαν τα νεύρα στην Αρτέμιδα: “Γιατί ρε μάστορα να ακούω με το στανιό τον “Trasher” στη διαπασών;”

Αφήστε ένα Σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Διαβάστε τα τελευταία νέα της ανατολικής Αττικής μόνο στο anatolika24.gr.