02/12/2023 11:11 πμ

νέες προσλήψεις

Δείτε όλους τους σχετικούς πίνακες

Δείτε όλες τις προϋποθέσεις για να συμπληρώσετε την αίτηση

Δείτε ολόκληρη την προκήρυξη

Δείτε όλες τις λεπτομέρειες και πως να κάνετε την αίτηση

Δες αν έχεις τα προσόντα και συμπλήρωσε τώρα την αίτηση

Δείτε ολόκληρη την προκήρυξη

Δείτε όλες τις ειδικότητες

Δείτε τα απαραίτητα δικαιολογητικά 

Δείτε τους πίνακες με όσους-ες προσλήφθηκαν και όσους-ες δεν προσλήφθηκαν

Δείτε τις θέσεις, τα δικαιολογητικά και τις αιτήσεις