04/06/2023 12:49 μμ

Ο εαρός μπήκε αμέσως στο χειρουργείο με κατάγματα και κομμένους τένοντες