06/10/2022 12:06 πμ

Ελλάδα: ΑΕΠ β’ τριμήνου 2022

Οι συνολικές επενδύσεις οι οποίες απαρτίζουν το 13,06% του ΑΕΠ αυξήθηκαν κατά 8,74% στο έτος

Μια μικρή αναδρομή…

Απομακρύνεται το ενδεχόμενο μιας ύφεσης και κατά συνέπεια δεν είναι μακριά η επόμενη μείωση των επιτοκίων

Ελλάδα: ΑΕΠ β’ τριμήνου 2022

Οι συνολικές επενδύσεις οι οποίες απαρτίζουν το 13,06% του ΑΕΠ αυξήθηκαν κατά 8,74% στο έτος

Μια μικρή αναδρομή…

Απομακρύνεται το ενδεχόμενο μιας ύφεσης και κατά συνέπεια δεν είναι μακριά η επόμενη μείωση των επιτοκίων