02/03/2024 6:17 πμ

Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Ξεκινά το έργο της διευθέτησης – οριοθέτησης του Μεγάλου Ρέματος στη Ραφήνα

Ποιες περιουσίες απαλλοτριώνονται - Τι αναφέρει η επιστολή προς τον Δήμο Ραφήνας-Πικερμίου


Ξεκινούν και επίσημα τα έργα για την διευθέτηση και οριοθέτηση του Μεγάλου Ρέματος στη Ραφήνα.

Με επείγουσα επιστολή της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, ενημερώθηκε ο Δήμος Ραφήνας Πικερμίου πως για τις ανάγκες του έργου έχουν απαλλοτριωθεί ακίνητα και σε εκτέλεση της απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών παρακατατέθηκε τόσο το οφειλόμενο εύλογο τμήμα της αποζημίωσης, όσο και το υπολειπόμενο τμήμα ως εγγύηση του Δημοσίου και ζητείται από τον Δήμο να ενημερώσει τους φερόμενους ιδιοκτήτες των ακινήτων αυτών για την προσωρινή κατάληψη των απαλλοτριωμένων ιδιοκτησιών ώστε να ξεκινήσουν τα έργα.

Δείτε την σχετική επιστολή 

Τι αναφέρει το σχετικό ΦΕΚ

Ειδοποίηση παρακατάθεσης αποζημίωσης ακινήτων, δικηγορικής αμοιβής και δικαστικών εξόδων, για τα ακίνητα που έχουν απαλλοτριωθεί με την υπό στοιχεία Δ25/Φ.ΡΑΦΗΝΑ/ οικ/2803/25.06.2020 (Δ’ 394) απόφαση των Προϊσταμένων των Γενικών Διευθύνσεων Πολεοδομίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας – Οικονομικών, Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών – Προδιαγραφών, Μητρώων και Απαλλοτριώσεων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, για το έργο «“Διευθέτηση – οριοθέτηση ρέματος Ραφήνας” στους Δήμους Παιανίας, Παλλήνης, Ραφήνας – Πικερμίου και Σπάτων – Αρτέμιδος της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής» και ειδικότερα για τη Δ.Κ. Ραφήνας (05127).

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ, ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΤΟΥΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 7 και 8 του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων (ν. 2882/2001, Α’ 17).
2. Τον ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184).
3. Το άρθρο 109 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).
4. Το άρθρο 3 του π.δ. 70/2015 (Α’ 114) περί της ανασύστασης του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, σε συνδυασμό με το άρθρο 4 του π.δ. 123/2016 (Α’ 208) περί της μετονομασίας του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, σε Υπουργείο Υποδομών
και Μεταφορών.
5. Το π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (Α’ 151).
6. To π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).
7. Το π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων – Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130).
8. Το π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (Α’ 131).
9. Το π.δ. 82/2023 «Μετονομασία Υπουργείου – Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων προσωπικού – Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 77/2023 (Α’ 130) – Μεταβατικές διατάξεις» (Α’ 139).
10. Την υπ’ αρ. 49105/26.06.2018 απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Τοποθέτηση προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Προδιαγραφών, Μητρώων και Απαλλοτριώσεων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών», και αφού είδαμε:

1. Την υπό στοιχεία Δ25/Φ.ΡΑΦΗΝΑ/οικ/2803/25.6.2020  (Δ’ 394) απόφαση των Προϊσταμένων των Γενικών Διευθύνσεων Πολεοδομίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας – Οικονομικών, Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών – Προδιαγραφών, Μητρώων και Απαλλοτριώσεων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, με την οποία απαλλοτριώθηκαν τα ακίνητα που περιγράφονται στο θέμα.
2. Τον πίνακα παρακατάθεσης αποζημιώσεων με ημερομηνία 12.6.2023, όπως έχει συνταχθεί σε εκτέλεση της υπ’ αρ. 1423/2023 απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών (Διαδικασία του άρθρου 7Α), ειδοποιούμε:

1. Τα πρόσωπα, που έχουν ή αξιώνουν εμπράγματα δικαιώματα στα ακίνητα που έχουν απαλλοτριωθεί με την απόφαση που αναφέρεται στο θέμα, ότι η αποζημίωση των εκτάσεων και των επικειμένων τους, όπως σημειώνονται στα σχετικά κτηματολόγια, έχει κατατεθεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων Αθηνών με την έκδοση του υπ’ αρ. 21765/5.9.2023 γραμματίου παρακαταθήκης, ποσού 1.482.473,87 ευρώ και του υπ’ αρ. 21766/5.9.2023 γραμματίου παρακαταθήκης, ποσού 635.345,77 ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7Α του ν. 2882/2001 (Α’ 17).
Η αποζημίωση έχει κατατεθεί υπέρ των φερόμενων ως ιδιοκτητών κατά τις ενδείξεις των σχετικών κτηματολογίων σε συνδυασμό με τις ενδείξεις της καθοριστικής των αποζημιώσεων απόφασης και θα καταβληθεί στα πρόσωπα που θα αναγνωριστούν δικαιούχοι με δικαστική απόφαση.

2. Τους δικηγόρους, που παραστάθηκαν υπέρ των προσώπων που έχουν ή αξιώνουν εμπράγματα δικαιώματα στα ακίνητα που έχουν απαλλοτριωθεί με την απόφαση που αναφέρεται στο θέμα, ότι η αμοιβή και τα έξοδά τους έχουν κατατεθεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων Αθηνών με την έκδοση του υπ’ αρ. 21764/5.9.2023 γραμματίου παρακαταθήκης, ποσού 9.600,31 ευρώ υπέρ του δικηγορικού συλλόγου Αθηνών.

Η ειδοποίηση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 12 Σεπτεμβρίου 2023
Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης
ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΑΓΛΑ

Διαβάστε τα τελευταία νέα της ανατολικής Αττικής μόνο στο anatolika24.gr.

Αφήστε ένα Σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *