22/05/2024 1:03 πμ

Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Χαμός για ένα οικόπεδο στον Δήμο Παιανίας! “Δεν ξεπουλάμε την δημόσια περιουσία”

Δεν πρόκειται για μίσθωση ακινήτου με τιμή ενοικίου 400 ευρώ, αλλά για αποζημίωση διόδου


Έντονη είναι η αντιπαράθεση μεταξύ της δημοτικής αρχής Παιανίας και της παράταξης του κ. Στάμου. Αφορμή ένα οικόπεδο επί της οδού Σκουζέ και η παραχώρηση ενός τμήματος σε ιδιώτη. Οι μεν φωνάζουν ότι ο Δήμος ξεπουλάει την δημόσια περιουσία σε ιδιώτη, οι δε ότι επενδύουν στη διχόνοια και στον λαϊκισμό…

Η δημοτική αρχή εξέδωσε δελτίο τύπου στο οποίος αναφέρει ότι…

Η κατρακύλα της παράταξης του κ. Στάμου είναι χωρίς προηγούμενο. Για να καλύψουν την ανεπάρκειά τους και την μόνιμη απουσία από τα κοινά του Δήμου Παιανίας επενδύουν στον διχασμό και τον λαϊκισμό ευελπιστώντας πως θα πείσουν με ψεύδη τους δημότες. Τους διαφεύγει πως άπαντες τους έχουν γυρίσει την πλάτη. Τελευταίο κρούσμα η επιλογή τους να διαστρεβλώσουν την πραγματικότητα υποστηρίζοντας πως ο Δήμος Παιανίας ξεπουλά δημοτική περιουσία.

Αν δεν κατάλαβαν στην παράταξη του κ. Στάμου τι αποφάσισε η οικονομική επιτροπή τότε όφειλαν να διαβάσουν καλύτερα. Επειδή όμως κατάλαβαν και συνειδητά ψεύδονται, οφείλουμε να αποκαταστήσουμε την αλήθεια:

• Η δημοτική αρχή δεν ξεπουλά τίποτα, δεν παραχωρεί τίποτα. Συμμορφώνεται με τον νόμο (άρθρο 1012 επ. ΑΚ.) δίνοντας πρόσβαση σε ιδιώτη στην περιουσία του καθώς η είσοδος από το βόρειο όριο του οικοπέδου επί της οδού Σκουζέ είναι απαγορευτική λόγω κλίσης 31%, ενώ παράλληλα υπερβαίνει το όριο κλίσης 20%, όπως αυτό ορίζεται στο αρ.2 παρ. 3 της υπ’ αρ. 98728/7788/93 απόφασης (ΦΕΚ 167-Δ-02.03.1993).

  • Δεν πρόκειται για μίσθωση ακινήτου με τιμή ενοικίου 400 ευρώ, αλλά για αποζημίωση διόδου.
  • Δεν παραχωρήθηκε ολόκληρο οικόπεδο 2,5 στρεμμάτων, αλλά δίοδος 155,12 τμ. συνολικά, μέσω των δύο διαδοχικών οικοπέδων ιδιοκτησίας Δήμου Παιανίας.

Η σύσταση δουλείας είναι βάρος επί του ακινήτου, στην προκειμένη περίπτωση για περιορισμένο χρονικό διάστημα (15 έτη) και δεν εμποδίζει την περαιτέρω εκμετάλλευση των οικοπέδων από τον Δήμο Παιανίας.

Όλα αυτά φυσικά η παράταξη του κ. Στάμου τα γνώριζε καθώς εκπρόσωπός της συμμετέχει (περιστασιακά κατ’ επιλογή του) στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής οπότε και είχε πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία. Είναι κατά συνέπεια πολιτική επιλογή το ψεύδος και ο λαϊκισμός. Ο κ. Στάμου κρίθηκε και απορρίφθηκε από τους δημότες της Παιανίας και των Γλυκών Νερών. Δεν διδάχθηκε όμως από αυτό. Συνεχίζει στον ίδιο δρόμο επιχειρώντας μάταια να ζημιώσει περαιτέρω τον δήμο.

Επισυνάπτεται το θέμα όπως γνωστοποιήθηκε στα μέλη της Οικονομικής Επίτροπής:

Θέμα 4o: Αποδοχή της με αριθμ. πρωτ. ……… γνωμοδότησης της δικηγόρου Ελένης Καλλιέρη σχετικά με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 20054/10.12.2021 αίτηση του Αντώνιου Ποταμίτη.

Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος που έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής: Ο κ. ΑΠ με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 20054/10.12.2021 αίτησή του μας γνωστοποίησε ότι το ακίνητο ιδιοκτησίας του, που βρίσκεται στη θέση «Κουφός» του Δήμου Γέρακα, με ΚΑΕΚ 050392527016, όπως αυτό αποτυπώνεται στο από τον Μάϊο του 2022 συνταχθέν τοπογραφικό διάγραμμα του Πολιτικού Μηχανικού Σπυρίδωνα Βάγια, συνολικού εμβαδού γηπέδου 3.847 τ.μ. (εμβαδόν τίτλου 3.846,89 τμ.) και χαρακτηρίζεται από μεγάλη κλίση, έτσι ώστε να παρεμποδίζεται η ομαλή και απρόσκοπτη πρόσβαση των οχημάτων στη στάθμη του υπογείου στο υφιστάμενο κτήριο.

Πιο συγκεκριμένα, η είσοδος από το βόρειο όριο του οικοπέδου επί της οδού Σκουζέ είναι απαγορευτική λόγω κλίσης 31%, ενώ παράλληλα υπερβαίνει το όριο κλίσης 20%, όπως αυτό ορίζεται στο αρ.2 παρ. 3 της υπ’ αρ. 98728/7788/93 απόφασης (ΦΕΚ 167-Δ-02.03.1993). Σημειώνεται ότι η ανάγκη διέλευσης μέσα από τα γειτονικά ακίνητα είναι εμφανής και η λιγότερο επαχθής και επιζήμια διέλευση είναι μέσα από τα ακίνητα που βρίσκονται στο νότιο όριο αυτού, ιδιοκτησίας του Δήμου Παιανίας, καθώς θεωρείται ότι είναι η προσφορότερη για την εξυπηρέτηση του δυσπρόσιτου ακινήτου λύση, ενώ σε καμία περίπτωση δεν παραβλάπτονται τα δημοτικά ακίνητα. Περαιτέρω αναφέρεται ότι η στέρηση διόδου δεν οφείλεται σε ενέργεια του κυρίου του ακινήτου, δηλαδή η έλλειψη επικοινωνίας με τον δρόμο είναι ακούσια και δεν συνιστά απότοκο συμπεριφορά του κυρίου του ακινήτου. Για τους ανωτέρω αναφερόμενους λόγους, ο κ. ΑΠ με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 20054/10.12.2021 αίτησή του προτείνει τη σύσταση αναγκαστικής δουλείας διόδου κατά το άρθρο 1012 επ. ΑΚ, μέσω των όμορων δημοτικών εκτάσεων στη νότια πλευρά του γεωτεμαχίου του, όπως αυτή απεικονίζεται στο επισυναπτόμενο της αίτησης τοπογραφικό διάγραμμα του Πολιτικού Μηχανικού Σπυρίδωνα Βάγια, και συγκεκριμένα:

  • στο με ΚΑΕΚ 050392527017 συνολικής επιφάνειας 2403,18 τμ (Ε 1,2,….,35,36 στο από 05/2022 τοπογραφικό διάγραμμα) προτείνεται δουλεία 120,21 τμ. (Ε 43,46,23,45,44 στο από 05/2022 τοπογραφικό διάγραμμα) και
  • στο με ΚΑΕΚ 050392528002 συνολικής επιφάνειας 186,75 τμ. (Ε 38, 39,….,19,37 στο από 05/2022 τοπογραφικό διάγραμμα) προτείνεται δουλεία 34,91 τμ. (Ε 41,42,46,23,45 στο από 05/2022 τοπογραφικό διάγραμμα)

Δεδομένου ότι από τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ. δεν προκύπτει ρητά και με σαφήνεια εάν και με ποια διαδικασία μπορεί να συσταθεί δουλεία διόδου για τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε ιδιωτικό ακίνητο, μέσω δημοτικής έκτασης, έπρεπε να συνταχθεί σχετική γνωμοδότησης από την ειδική συνεργάτιδα δημάρχου, η οποία είναι αρμόδια για τα νομικά θέματακαι κατατέθηκε στο Δήμο μας η με αριθμ πρωτ………. γνωμοδότηση της Δικηγόρου Ελένης Καλλίερη με το εξής περιεχόμενο:

« Ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παιανίας

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

Της Δικηγόρου Πειραιά, Ελένης Καλλιέρη του Δημητρίου (Α.Μ./Δ.Σ.Π.: 3948).

ΘΕΜΑ:ΣΥΣΤΑΣΗ ΔΟΥΛΕΙΑΣ ΔΙΟΔΟΥ ΣΕ ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ
(μετά από σχετικό προφορικό αίτημα τουΠροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παιανίας).

Τέθηκαν υπόψιν μου από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Παιανίας:

– Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 20054/10.12.2021 αίτηση του κ. Π.
– Η από 15.11.2021 τεχνική έκθεση του διπλ/χου πολιτικού μηχανικού κ. Βάγια
– Φωτογραφίες του ακινήτου
– Το από 05/2022 τοπογραφικό διάγραμμα του διπλ/χου πολιτικού μηχανικού κ. Βάγια

Και κλήθηκα όπως γνωμοδοτήσω για τη δυνατότητα σύστασης δουλείας διόδου στα γεωτεμάχια με ΚΑΕΚ 050392527017 & 050392528002 ιδιοκτησίας του Δήμου Παιανίας.

Σκοπός της διάταξης περί υποχρέωσης παροχής διόδου είναι, η παροχή διόδου σε ακίνητο που στερείται της αναγκαίας διόδου προς τον δρόμο προκειμένου να είναι δυνατή η χρησιμοποίηση και η εκμετάλλευσή του σύμφωνα με τον προορισμό του. Η εφαρμογή της διάταξης επιβάλλεται περισσότερο στα αγροτικά ακίνητα και στα ακίνητα που βρίσκονται εκτός σχεδίου πόλης καθόσον για τα αστικά ακίνητα που βρίσκονται μέσα στο σχέδιο πόλης έχει εφαρμογή η νομοθεσία περί σχεδίου πόλης.

Η υποχρέωση για παροχή διόδου αποτελεί περιορισμό της κυριότητας εκ του νόμου, δηλαδή της έκτασης των εξουσιών του κυρίου επί τιμήματος του ακινήτου του που οριοθετείται ως δίοδος άλλου ακινήτου, ο οποίος ικανοποιείται με την καταβολή ανάλογης πάντοτε χρηματικής αποζημίωσης. Ο περιορισμός αυτός της κυριότητας παράγει υπέρ του τρίτου ενοχικό απλώς δικαίωμα και αντίστοιχα ενοχικό βάρος για τον ιδιοκτήτη. Παρέχει δηλαδή για την προστασία του δικαιούχου τρίτου ενοχική αξίωση κατά του βαρυνόμενου ενοχικά ιδιοκτήτη να ανεχθεί πράξη ή παράλειψη, όχι όμως άμεση εξουσία στο πράγμα. Το δικαίωμα αυτό δεν διαφέρει ως προς την φύση και λειτουργία του από την εμπράγματη δουλεία οδού. Η διάταξη 1012 ΑΚ δεν είναι αναγκαστικού δικαίου γι’ αυτό ο καθορισμός της διόδου και η αποζημίωση που πρέπει να καταβληθεί γι’ αυτήν είναι δυνατόν να καθορισθούν και με συμφωνία μεταξύ των ενδιαφερομένων, οπότε η σχετική συμφωνία πρέπει να καταρτιστεί με συμβολαιογραφικό έγγραφο και να μεταγραφεί. Προϋπόθεση εφαρμογής της διάταξης είναι όταν το ακίνητο στερείται της αναγκαίας διόδου όταν δεν έχει διέξοδο προς το δρόμο, δημόσιο, δημοτικό, κοινοτικό, που να εξυπηρετεί την κανονική και σύμφωνη με τον προορισμό του εκμετάλλευση. Πότε συμβαίνει αυτό δεν κρίνεται από τις υποκειμενικές συνθήκες του ιδιοκτήτη του φερόμενου ως περίκλειστου ακινήτου αλλά αντικειμενικά από τις συνθήκες της συγκεκριμένης περίπτωσης και ειδικότερα από τον προορισμό του ακινήτου, τις ανάγκες του και τις ειδικότερες συνθήκες της περιοχής, ανεξάρτητα αν πρόκειται για ακίνητο αστικό ή αγροτικό. Είναι δυνατή η παροχή διόδου και σε ακίνητο που ανήκει στην ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου, Δήμου ή Κοινότητας. Ο κύριος του δουλεύοντος έχει υποχρέωση να παράσχει τη δίοδο έναντι ανάλογης αποζημίωσης. Η καταβλητέα από τον κύριο του δεσπόζον αποζημίωση για τη δίοδο που του παρέχεται, στον κύριο του ακινήτου που υποχρεούται να την παράσχει, δεν ταυτίζεται με την αξία του καταλαμβανομένου από τη δίοδο μέρους του ακινήτου ή των βλαπτόμενων υπόλοιπων μερών του, αλλά με τη μείωση της αξίας αυτής εξαιτίας του βάρους της διόδου και των περιορισμών, εκ της υπάρξεώς της, της χρήσης του. Διότι με την παροχή της διόδου δεν χάνεται για τον κύριο του ακινήτου, επί του οποίου υφίσταται η δίοδος αυτή, η κυριότητα ούτε του καταλαμβανόμενου από αυτήν μέρους του ακινήτου ούτε των επηρεαζομένων στη χρήση τους λοιπών μερών αυτού. Η αποζημίωση είναι χρηματική. Δυνατότητα αυτούσιας αποκατάστασης της ζημίας, δηλαδή παραχώρηση από μέρους του κυρίου του περίκλειστου ακινήτου τμήματος του κτήματος του ισάξιου με εκείνο που θα καταληφθεί από την δίοδο αποκλείεται, καθόσον θα πρόκειται για ανταλλαγή κυριότητας. Μόνον μετά την καταβολή της αποζημίωσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί η δίοδος. Η καταβολή ανάλογης αποζημίωσης είναι αναγκαία προϋπόθεση για την σύσταση πραγματικής δουλείας διόδου, αφού μόνο υπό τη νόμιμη αίρεση της «αναλόγου αποζημιώσεως» συνιστάται κατ’ άρθρο 1012 ΑΚ η δουλεία αυτή. Για την ύπαρξη της υποχρέωσης του γείτονα και την οριοθέτηση αυτής προς παροχή διόδου είναι απαραίτητο η αιτούμενη δίοδος να εξυπηρετεί συγκεκριμένες ανάγκες του περίκλειστου ακινήτου και να μη ξεπερνά το όριο της θυσίας που το γειτονικό ακίνητο θα υποστεί. Το γειτονικό ακίνητο δεν πρέπει να υφίσταται σοβαρό πλήγμα στη χρήση και κάρπωσή του από τη ζητούμενη δίοδο και το βάρος που επέρχεται μ’ αυτό δεν μπορεί να είναι δυσανάλογα μεγαλύτερο σε σύγκριση με το όφελος που προκύπτει στο περίκλειστο. Η ύπαρξη της ωφέλειας του περίκλειστου κρίνεται κατά τρόπο αντικειμενικό αφού ληφθεί υπόψη η έκταση του ακινήτου, το είδος και ο τρόπος της χρήσης και κάρπωσής του, το εισόδημα που αποδίδει, ο βαθμός της επαγγελματικής και βιοτικής εξάρτηση του κυρίου από αυτό. Στην παροχή διόδου, ο κύριος του περίκλειστου ακινήτου πρέπει να προσδιορίζει τη θέση της ζητούμενης διόδου, δηλαδή να καθορίζει την κατεύθυνση, τις διαστάσεις της και την επάρκεια της διόδου με αντικειμενικά κριτήρια, σύμφωνα με τις κατά το χρόνο συγκεκριμένες εκάστοτε συνθήκες, ενόψει των αναγκών του ακινήτου, τον προορισμό, τη θέση και την περιοχή τούτου, με κριτήρια δηλαδή την ωφέλεια του περίκλειστου ακινήτου και την ανάλογη θυσία του γειτονικού, ύστερα από στάθμιση των συμφερόντων των μερών. Η παρεχόμενη δίοδος πρέπει να είναι η συντομότερη προς την οδό. Η αρχή όμως αυτή της συντομότερης διόδου πρέπει να εγκαταλείπεται όταν ζημιώνεται υπέρμετρα το ακίνητο από το οποίο θα περάσει η δεν εξυπηρετεί επαρκώς το περίκλειστο ακίνητο. Το σύντομο της διόδου δεν πρέπει όμως να αποτελεί το μόνο αποφασιστικό στοιχείο προς κρίση, για την κατεύθυνση της διόδου. Τα έξοδα κατασκευής της διόδου βαρύνουν τον κύριο του περίκλειστου ακινήτου.

Στην προκειμένη περίπτωση, o κ. ΑΠ είναι ιδιοκτήτης ενός ακινήτου (διώροφη οικοδομή με υπόγειο, στέγη και πισίνα), που βρίσκεται στη θέση «Κουφός» του Δήμου Γέρακα, με ΚΑΕΚ 050392527016, όπως αυτό αποτυπώνεται στο από τον Μάϊο του 2022 συνταχθέν τοπογραφικό διάγραμμα του Πολιτικού Μηχανικού Σπυρίδωνα Βάγια, συνολικού εμβαδού γηπέδου 3.847 τ.μ. (εμβαδόν τίτλου 3.846,89 τμ.) και χαρακτηρίζεται από μεγάλη κλίση, έτσι ώστε να παρεμποδίζεται η ομαλή και απρόσκοπτη πρόσβαση των οχημάτων στη στάθμη του υπογείου στο υφιστάμενο κτήριο. Η είσοδος από το βόρειο όριο του οικοπέδου επί της οδού Σκουζέ είναι απαγορευτική λόγω κλίσης 31%, ενώ παράλληλα υπερβαίνει το όριο κλίσης 20%, όπως αυτό ορίζεται στο αρ.2 παρ. 3 της υπ’ αρ. 98728/7788/93 απόφασης (ΦΕΚ 167-Δ-02.03.1993).

Τα όμορα γεωτεμάχια (από το νότιο όριο του ανωτέρω ακινήτου), ανήκουν στην ιδιοκτησία του Δήμου Παιανίας και συγκεκριμένα:
– στο με ΚΑΕΚ 050392527017 συνολικής επιφάνειας 2403,18 τμ (Ε 1,2,….,35,36 στο από 05/2022 τοπογραφικό διάγραμμα) προτείνεται δουλεία 120,21 τμ. (Ε 43,46,23,45,44 στο από 05/2022 τοπογραφικό διάγραμμα) και
– στο με ΚΑΕΚ 050392528002 συνολικής επιφάνειας 186,75 τμ. (Ε 38, 39,….,19,37 στο από 05/2022 τοπογραφικό διάγραμμα) προτείνεται δουλεία 34,91 τμ. (Ε 41,42,46,23,45 στο από 05/2022 τοπογραφικό διάγραμμα)

Οι διατάξεις του 1118 ΑΚ επ. σε συνδυασμό με τις διατάξεις του 1012 ΑΚ συνάδουν στα εξής συμπεράσματα: Δεδομένου ότι μου διευκρινίστηκε από τον Δήμο Παιανίας ότι τα συγκεκριμένα ακίνητα σε βάρος των οποίων πρόκειται να συσταθεί δουλεία διόδου αποτελεί ιδιωτική περιουσία του Δήμου και όχι έκταση που χρησιμοποιείται με την μορφή της κοινόχρηστης έκτασης. 1. Δύναται να συσταθεί πραγματική δουλεία διόδου σε βάρος των εν λόγω ακινήτων του Δήμου Παιανίας (δουλεύοντα) και υπέρ του ακινήτου ιδιώτη (δεσπόζον), καθόσον το ακίνητο του ιδιώτη είναι δυσπρόσιτο, λόγω υπέρβασης κλήσης, όπως προκύπτει και επιβάλλεται να του δοθεί πρόσωπο προς δημοτική οδό και η συγκεκριμένη οδός είναι η πλέον πρόσφορη για το ακίνητο αυτό. 2. Η σύμβαση για τη σύσταση πραγματικής δουλείας διόδου πρέπει να γίνει με συμβολαιογραφικό έγγραφο και να μεταγραφεί στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου- Κτηματολογικού Γραφείου Κρωπίας. 3. Η εφάπαξ αποζημίωση είναι υποχρεωτική. 4. Η θέση της διόδου, πρέπει να περιγραφεί με ακρίβεια στην σύμβαση, να περιλαμβάνει δηλαδή την κατεύθυνση και τις διαστάσεις αυτής και να υπάρχει σχετικό τοπογραφικό σχεδιάγραμμα από Πολιτικό Μηχανικό. 5. Για την εκπροσώπηση του Δήμου θα πρέπει να υπάρχει σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Συνεπώς κατά την άποψή μου, βάσει των ανωτέρω και έχοντας εξετάσει τα πραγματικά περιστατικά καθώς και κάθε άλλο έγγραφο που έκρινα αναγκαίο ή κατάλληλο. Επιπλέον, έχω διενεργήσει κάθε άλλη έρευνα και έχω εξετάσει κάθε νομικό ζήτημα, που έκρινα ως σχετικό για την διατύπωση της παρούσας γνωμοδότησης, θεωρώ ότι δύναται ο Δήμος Παιανίας ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου να συστήσει δουλεία διόδου με τον κ. ΑΠ.

Παιανία, 09.06.2022
Η Γνωμοδοτούσα Δικηγόρος»

Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά και προτείνεται η αποδοχή της ανωτέρω γνωμοδότησης.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:
– την εισήγηση του Προέδρου, – τις διατάξεις του άρθρου 281 του Ν. 3463/2006 (Α΄ 114): «Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας»,
– τις διατάξεις του άρθρου 58 παρ.1 περ. ε΄ του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 203 παρ.1 του Ν.4555/18 (Α΄133): «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας
– Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»]
– τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1 περιπτ. ι΄ και ιδ΄ του Ν.3852/2010 (Α΄87): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
– την από 25-01-2021 αίτηση της Ενεργειακής Κοινότητας “ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΑΕΙΦΟΡΙΑ”,

Αποφασίζουμε ομόφωνα

Α. Κάνουμε αποδεκτή την με αριθμό πρωτ……………. γνωμοδότηση της δικηγόρου Πειραιά Ελένης Καλλιέρη, με ΑΜ ΔΣΠ 3948, σχετικά με την αίτηση του κ. ΑΠ για σύσταση δουλείας διόδου με το Δήμο Παιανίας, όπως αυτή αναφέρεται στο εισηγητικό κομμάτι της παρούσας.
Β. Η διάρκεια της δουλείας ορίζεται για δεκαπέντε (15) έτη, ήτοι μέχρι την 15.06.2037 με δυνατότητα ανανέωσης με νέο συμβολαιογραφικό έγγραφο
Γ. Ως αποζημίωση του Δήμου Παιανίας ορίζεται το ποσό των τετρακοσίων (400) ευρώ, εφάπαξ καταβαλλόμενο κατά την σύσταση της δουλείας με συμβολαιογραφικό έγγραφο
Δ. Εξουσιοδοτείται ο Δήμαρχος Παιανίας για την υπογραφή του συμβολαιογραφικού εγγράφου.

Διαβάστε ακόμα:

Καλά τα έλεγαν! Στα ύψη τα κρούσματα κορονοϊού σήμερα – Πάνω από 20.000

Την Τετάρτη το τελευταίο “αντίο” στον άτυχο Δημήτρη από τον Μαραθώνα

Το πήρατε χαμπάρι; 40% αύξηση στην τιμή του ρεύματος μέσα σε δυό μέρες!!!

Διαβάστε τα τελευταία νέα της ανατολικής Αττικής μόνο στο anatolika24.gr.

Αφήστε ένα Σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *