18/07/2024 7:54 πμ

Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Νέες προσλήψεις στον Δήμο Παλλήνης

Δείτε όλες τις λεπτομέρειες για την υποβολή αιτήσεων


Ο Δήμος Παλλήνης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη αναγκών έναντι αντιτίμου του Δήμου Παλλήνης, που εδρεύει στο Γέρακα της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα.

Οι θέσεις εργασίας

ΥΕ Εργατών Κοιμητηρίων – 4 θέσεις

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει οκτάμηνη σύμβαση εργασίας (ΑΣΕΠ ΣΟΧ).

Υποβολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2 ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  • είτε αυτοπροσώπως,
  • είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή,
  • είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Παλλήνης, Ιθάκης 12, Τ.Κ. 15344, Γέρακας, απευθύνοντάς την στο τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού υπόψη κας Ζωγράφου Νικολέττας ή κας Μάρκου Μαρίας ή κας Χαραλαμπίδου Αναστασίας (τηλ. επικοινωνίας: 2106604728, 2106604632, 2106604631)

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 67 ετών και κατ’ εξαίρεση, έως 70 ετών και δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί από το δημόσιο ταμείο ή άλλον ασφαλιστικό φορέα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΟΛΗ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ2 Δ.Ε 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Διαβάστε τα τελευταία νέα της ανατολικής Αττικής μόνο στο anatolika24.gr.

Αφήστε ένα Σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *